Boksy do hotelu dla zwierząt

Boksy do hotelu dla zwierząt w Hamburgu. Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji krat wejściowych oraz obróbki blacharskie budynków i murów oporowych.  Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przy pomocy cynkowania ogniowego.